מידע למעסיק

מידע למעסיק

האם גם אתם מתקשים לגייס עובדים מיומנים ומוכשרים במקצועות התעשייה?  

הצטרפו  עוד היום לתכנית סטארטר- תכנית להכשרה מקצועית בחניכות.

ג'וינט ישראל- תבת בשיתוף משרד העבודה והרווחה, מזמינים אתכם המעסיקים להשפיע וליצור שינוי בתחום המאתגר של הכשרה מקצועית ולהוביל אתנו תכנית חדשנית של הכשרת עובדים מיומנים העונים לצורכי המעסיקים במשק הישראלי.

 

מה אנחנו עושים?

• איתור צרכי המעסיקים ופתיחת קורסים והכשרות בהתאם.

• עדכון תכניות הלימודים בהתאם למגמות המשתנות במשק.

• איתור, מיון וגיוס המועמדים המתאימים במיוחד עבורכם. 

• הכשרת המועמדים במוסד לימודים המוכר ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה והתעשייה.

• מעקב וליווי המעסיק בשלבי קליטת העובד ומעקב מתמשך לחניך לאורך כל תקופת ההכשרה.

• הדרכה באמצעות הנחיית המעסיק משלב הגיוס והקליטה, דרך הכשרת חונך מטעמו.